Партньорска програма

Запознайте се с партньорската програма между Старт Инженеринг АД и Шнайдер Електрик България ЕООД за производство и асемблиране на оборудване Okken.

external

Какво предлагаме:

Като част от своята партньорска програма, екипите на Старт Инженеринг АД предлагат цялостно проектиране, производство, асемблиране, доставка и пуск в експлоатация на всякакъв вид конфигурации с оборудване на Shneider Electric от серията Okken.

1 - Насоки

Нашите експерти могат да Ви дадат предложение за това как най-добре да имплементирате оборудването на Schneider Electric за вашите специфични нужди, като ще ви предложим не само сигурно и ефективно, но и конкуретно от финансова гледна точка решение.

2 - Надграждане

Предлаганите от нас серии на Schneider Electric са предвидени не само за изграждането на нови мощности, но и за надграждане или ретрофит на съществуващи инсталации. Ние можем да направим оценка на текущото състояние и да ви предложим най-доброто решение.

3 - Управление на проекта

Всеки един етап от изпълнението на проектите е ключов и от качеството на изпълнение зависи ефективността на реализирания проект. Ето защо ние предлагаме не само проектиране, производство и монтаж, но и цялостно управление на даден обект, с предоставяне на детайлна документация, времеви график и стриктно следене на изпълнението на проекта по най-новите стандарти в управлението.

Скъпи иновации, които пестят пари

Съвместната ни работа с Schneider Electric се основава на принципа, че винаги трябва да предлагаме на своите клиенти най-доброто на пазара. Предлаганите от нас серии на SE са сред водещите решения за НН, но при цялостно изпълнение на даден проект, крайната цена за изпълнение и поддръжка ще бъде по-ниска от използването на рискови продукти със съмнително качество, които биха могли да прекъснат вашите процеси на производство или експлоатация.

Всички предлагани от нас продукти на SE са предвидени за пуск и обслужване в работна среда, без прекъсване на процесите. Това позволява изключително ефективно и безпроблемно поддържане и подмяна на компоненти в работна среда, 24/7, без прекъсване.